مرحله 1 از 4

مشخصات بیمه گذار :

نام :(*)
لطفاً نام کامل خود را وارد نمائید.
نام خانوادگی :(*)
لطفاً نام خانوادگی کامل خود را وارد نمائید.
شماره شناسنامه :(*)
لطفاً شماره شناسنامه خود را وارد نمائید.
کد ملی :(*)
لطفاً کد ملی خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
نام پدر :(*)
لطفاً نام پدر خود را وارد نمائید.
تاریخ تولد :(*) / /
لطفاً تاریخ تولد خود را وارد نمائید.
محل تولد بیمه گذار :(*)
لطفاً محل تولد خود را وارد نمائید.
   

مشخصات بیمه شده :

نام :(*)
لطفاً نام کامل خود را وارد نمائید.
نام خانوادگی :(*)
لطفاً نام خانوادگی کامل خود را وارد نمائید.
شماره شناسنامه :(*)
لطفاً شماره شناسنامه خود را وارد نمائید.
کد ملی :(*)
لطفاً کد ملی خود را به صورت صحیح وارد نمایید.
نام پدر :(*)
لطفاً نام پدر خود را وارد نمائید.
تاریخ تولد :(*) / /
لطفاً تاریخ تولد خود را وارد نمائید.
محل تولد بیمه شده :(*)
لطفاً محل تولد خود را وارد نمائید.
جنسیت :(*)
لطفاً جنسیت خود را وارد نمائید.
وضعیت تاهل :(*)
لطفاً وضعیت تاهل خود را وارد نمائید.
نسبت بیمه گذار با بیمه شده :(*)
لطفاً نسبت بیمه گذار با بیمه شده خود را وارد نمائید.
شغل اصلی :(*)
لطفاً شغل اصلی خود را وارد نمائید.
   

شرایط بیمه عمر و پوشش های مورد تقاضا :

حق بیمه پرداختی ماهانه :(*)
لطفاً حق بیمه خود را وارد نمائید.
ریال
روش پرداخت حق بیمه :(*)
لطفاً روش پرداخت خود را وارد نمائید.
افزایش سالانه حق بیمه :(*)
لطفاً افزایش سالانه خود را وارد نمائید.
مدت بیمه :(*)
لطفاً مدت بیمه خود را وارد نمائید.
سال
معافیت از پرداخت در صورت از کار افتادگی :(*)
لطفاً پوشش معافیت خود را وارد نمائید.
سرمایه بیمه حادثه (فوت) :(*)
لطفاً پوشش حادثه خود را وارد نمائید.
پوشش بیماری های خاص :(*)
لطفاً پوشش بیماری های خاص خود را وارد نمائید.
پوشش بیمه آتش سوزی منزل مسکونی :(*)
لطفاً آتش سوزی خود را وارد نمائید.
   

اطلاعات تماس بیمه گذار :

تلفن ثابت :(*)
لطفاً تلفن ثابت خود را وارد نمائید.
شماره همراه :(*)
لطفاً شماره همراه خود را وارد نمائید.
پست الکترونیک :(*)
لطفاً پست الکترونیک خود را وارد نمائید.
نشانی :(*)
لطفاً نشانی خود را وارد نمائید.
کد امنیتی :(*) کد امنیتی :
تازه کردن
کد امنیتی را صحیح وارد کنید

همکاران

 • همکاری بیمه عمر با بیمه البرز
 • همکاری بیمه عمر با بیمه آسیا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ملت
 • همکاری بیمه عمر با بیمه کارآفرین
 • همکاری بیمه عمر با بیمه دانا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ایران
 • همکاری بیمه عمر با بیمه مرکزی
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ملت
 • همکاری بیمه عمر با بیمه پارسیان
 • همکاری بیمه عمر با بیمه رازی
 • همکاری بیمه عمر با بیمه پاسارگاد
 • همکاری بیمه عمر با بیمه سامان
 • همکاری بیمه عمر با بیمه سینا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه توسعه