بیمه عمر به شرط حیات

در یک نوع بیمه زندگی

اگر شخص بیمه شده تا پایان مدت بیمه زنده بماند، پرداخت مبلغ بیمه در تعهد بیمه گر خواهد بود.

چون حیات بیمه شده در تاریخ انقضای بیمه شرط انجام تعهد بیمه گر در این بیمه زندگی است اصطلاحا بیمه به شرط حیات نام دارد.

بنا بر پیشنهاد بیمه گذار و موافقت بیمه گر، در این بیمه مبلغ بیمه به صورت یکجا یا در مقاطع زمانی معین پرداخت می شود.

برای اطلاع از شیوه اجرای تعهد بیمه گر به پرداخت مبلغ بیمه در مقاطع زمانی معین، نگاه کنید به بیمه مستمری.

در بیمه به شرط حیات، برخلاف دیگر انواع بیمه زندگی وضع سلامتی شخص پیشنهاد شده برای بیمه در قبول یا رد پیشنهاد بیمه موثر نیست.

پس بیمه نامه به شرط حیات بدون بدون بررسی بیمه گر درباره وضع سلامتی بیمه شده از جمله بدون انجام معاینه پزشکی صادر می شود.


بیمه به شرط حیات :

بیمه ای است که در آن بیمه گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت زنده بودن بیمه شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع نام برده شده در بیمه نامه بپردازند.

همکاران

 • همکاری بیمه عمر با بیمه البرز
 • همکاری بیمه عمر با بیمه آسیا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ملت
 • همکاری بیمه عمر با بیمه کارآفرین
 • همکاری بیمه عمر با بیمه دانا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ایران
 • همکاری بیمه عمر با بیمه مرکزی
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ملت
 • همکاری بیمه عمر با بیمه پارسیان
 • همکاری بیمه عمر با بیمه رازی
 • همکاری بیمه عمر با بیمه پاسارگاد
 • همکاری بیمه عمر با بیمه سامان
 • همکاری بیمه عمر با بیمه سینا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه توسعه