بیمه تمام عمر

در یکی از انواع بیمه زندگی

اگر در مدت بیمه، شخص بیمه بیمه شده فوت کند مبلغ بیمه به یک یا چند شخص ذینفع در بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

در این نوع بیمه زندگی، دو گزینه در مورد مدت بیمه وجود دارد.برای اطلاع از گزینه اول، نگاه کنید به بیمه خطر فوت.

در گزینه دوم بیمه گذار تاریخ شروع بیمه تا تاریخ فوت بیمه شده را به عنوان مدت بیمه انتخاب می کند.

چون این مدت نامعین، تمام عمر باقی مانده بیمه شده را در بر می گیرد این نوع از بیمه به شرت فوت، بیمه تمام عمر نام گرفته است.

به این ترتیب، در این بیمه پرداخت مبلغ بیمه، صرف نظر از اینکه بیمه شده در چه تاریخی فوت خواهد کرد، در تعهد بیمه گر است.

در واقع در بیمه تمام عمر برخلاف بیمه خطر فوت زمانی، بیمه شده در تمام عمر باقی مانده خود در مقابل خطر فوت پوشش دارد.

به همین دلیل و به دلیل وجود چند مزیت دیگر در این بیمه مانند امکان دریافت وام از محل بیمه نامه وارزش واگذاری نقدی آن، نرخ حق بیمه در بیمه تمام عمر بیشتر از بیمه خطر فوت زمانی است.

همکاران

 • همکاری بیمه عمر با بیمه البرز
 • همکاری بیمه عمر با بیمه آسیا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ملت
 • همکاری بیمه عمر با بیمه کارآفرین
 • همکاری بیمه عمر با بیمه دانا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ایران
 • همکاری بیمه عمر با بیمه مرکزی
 • همکاری بیمه عمر با بیمه ملت
 • همکاری بیمه عمر با بیمه پارسیان
 • همکاری بیمه عمر با بیمه رازی
 • همکاری بیمه عمر با بیمه پاسارگاد
 • همکاری بیمه عمر با بیمه سامان
 • همکاری بیمه عمر با بیمه سینا
 • همکاری بیمه عمر با بیمه توسعه